dijous, 1 de desembre de 2011

COMPROVACIÓ DEL PODER DE CLORACIÓ DEL DIÒXID DE CLOR (CLO2 )


Si afegim dues gotes de clorit de sodi activades amb àcid cítric a un envàs de 5 litres d'aigua, visualment no es nota cap canvi òptic  ni de gust , però si afegim un reactiu a una mostra d´aquesta  aigua en una proveta , es delatarà la presència de CLOR.


A la foto de l´esquerra es veu com després d'afegir el reactiu a les dues mostres , la de l´esquerra que és la tractada amb el clorit activat ,canvia de color transparent a groc, marcant més de 2 mg. / l. , quantitat recomanada al clorar l´aigua .

A la part dreta , on la mostra és aigua del poble , a l'afegir el reactiu , no canvia el color transparent , tot i  que hagi estat tractada als dipòsits municipals , a l'arribar a les cases  , el clor afegit s´ha evaporat .
  En aquest altra foto , es comprova el PH de l'aigua , en aquest cas de Bell- Lloc d´Urgell, a la part esquerra hem posat l´aigua del poble tal com arriba de la canonada , és a dir, sense reactiu, a la dreta la mateixa aigua, on hem afegit ,el reactiu del PH , canviant de color , dóna un valor al voltant de 7 .
    
Comprovació del PH del aigua de MAR  i  de QUINTON ,
A la part esquerra de la proveta , hem posat aigua de MAR , directament de la platja , amb el reactiu per mesurar el PH . A la dreta de l'envàs de QUINTON , on també hem afegit el reactiu , els resultats són practicament  idèntics , donant un valor aproximat de 8,4 . 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada