dijous, 8 de desembre de 2011

APLICACIÓ DEL CDS EN BOVINS
IMMUNOPOTENCIADOR VEDELLS: CDS (solució de dioxid de clor). - Recupera l'electricitat de les mitocòndries, fonamental perquè la informació arribi a tot el cos per evitar o guarir malalties. Restableix l'equilibri microbiològic de l’animal. És oxidant de patògens de ph àcid (bacteris anaerobics, virus, fongs i paràsits unicel·lulars) és a dir, els destrueix. Com que tot mal és àcid, el CDS respecta tots els microorganismes beneficiosos i teixits sans. És un gran desinfectant i cicatritzant de ferides. Desintoxica animals sobremedicats, restableix el ph alcalí del cos, és desestressant i estimula la gana als animals malalts.
- Vies d'administració: oral, injectable, tòpic, anal, ambiental, ocular, nasal, orelles... Incompatibilitat amb el rumen. De forma oral només pot ser administrat amb la llet, per asegurar-se que el producte va al quallar. Ideal per profilaxis en les entrades, podent substituir el 80% de la medicació convencional. El producte s’ha d'administrar en el mateix moment de beure per evitar la seva evaporació. 
Si es dona amb biberó s'ha d'administrar sumergint la pistola dins la llet. Si es dona amb cubell es pot administrar  sense sumergir la pistola (això fa que se n'evapori una part), obligant al animal a inalar el ClO2, llimpiant així el pulmó. 
S'ha de tenir en compte que hi ha un petit percentatge d'animals que perden el reflex del quallar i introdueixen la llet al rumen. Aquests animals no poden prendre CDS, i lògicament tampoc podran prendre llet. La llet administrada en cubell fa desapareixer el reflex del quallar en un percentatge d'animals lleugerament superior que amb biberó.
La dosi oral ha de ser progressiva tants cops al dia com es pugui, per evitar estrés oxidatiu (pèrdua de gana i cansament transitori). L'amamantadora automàtica és la millor opció per mantenir un nivell constant de ClO2 en sang i la dosis inicial pot ser més alta.
En animals greus la dosi serà menor al començament, ja que l'estrés oxidatiu es més acusat en animals en baixa forma. 
Per norma general, amb dos tomes al dia, es pot començar per 5 cc per toma cada 65 kg, i pujar progressivament fins a dosis màximes de 15 cc per toma cada 65 kg. Es pot injectar, si es creu necessari, entre tomes de llet, entre 10 i 15 cc via intramuscular.

- S'ha demostrat eficàcia amb: la majoria de diarrees incloses coccídia i e-coli, infeccions, virus de BVD i BRS, pasterella amb altes dosis, coixeres per acidosi..., obté resultats positius en el 80% de les patologies.
No funciona contra la tinya.
Funciona millor si s'abandona tot el protocol de vacunes.
Funciona millor en amamantadora automàtica administrant-ho durant tot el dia.
Funciona millor amb combinació amb DMSO (principi actiu de l'aloe vera)

Com aplicar el CDS per via oral
S'ha de fer a poc a poc per evitar un possible estrés oxidatiu, començant per 5 cc  dos cops al dia i augmentar 1cc cada dia fins arribar a la dosi màxima de 20cc/50kg pes viu i dia. Si a l'arribar a la dosi màxima els animals estan perfectes i les condicions climàtiques són favorables, replantejar baixar la dosi. Si hi ha estrés oxidatiu l'animal es troba cansat i desganat, deixant el tractament, l'animal es recupera en 24 hores.
El producte té una ràpida pèrdua quan s'introdueix en la llet calenta, ja que s'ha d'administrar quan l'animal ja estigui bevent la llet. Si s'aplica quan el biberó està quasi buit millor.Malalties respiratories en general
El CDS oral o injectat encara que ajuda a l'organisme, no acaba de ser efectiu als pulmons. La forma més efectiva és inhalant el CLO2.
En animals que prenen llet: Si els animals estan prenent una dosi per toma de 10 cc. Aplicar a la llet 10 cc i esperar que l'animal s'acabi la llet. Un cop se l'ha acabada i xucla l'aire tirar-hi 1 cc. Aquest mètode fa que l'animal banyi el coll de CDS, amb la temperatura es forma el CLO2 i es veu obligat a respirar-lo. La dosi és variable segons la gravetat de l'animal. Mentre que els animals totalment sans accepten 5 cc al coll, els que pateixen neumonia severa només accepten 1 cc. Recomano com a norma general 1 cc.
Én profilaxi 1 o 2 cops al dia, i en tractament de 2 a 4 cops al dia.
El no respectar aquestes dosis pot provocar que el ClO2 del coll vaigi al rumen.
La tècnica de tirar a distància el CDS a dins el cubell mentre beu pot ser tant o més efectiva.
En animals que no beuen llet es pot introduir pel nas CLO2 (gas)  fins que l'animal tussi. També es pot introduir CDS pel nas sense passar deperquè els pot passar al rumen i causar pèrdua de flora o timpanisme.
Totes aquestes técniques menys la de inalar el gas, tenen el risc que un petit percentatge d'animals s'engullin una petita part de CDS cap al rumen.

Contínuament estem fent proves i estem comprovant que la inalació del ClO2 (gas) pot resoldre la majoria dels problemes respiratoris. El complicat es aconseguir un protocol d'inalació pràctic i totalment segur pel rumen per aplicar-lo als animal. Per això des d'aquí fem una crida per qualsevol idea que ens pogueu facilitar.

Acidosi metabòlica de les potes

CDS+ DMSO: Administrar per via intramuscular 20 cc de CDS amb 2 cc de DMSO, cada 50 kg de pes viu, fins que desapareixin els símptomes. Es pot combinar amb altres tractaments complementaris antiinflamatoris.

Coccidiosi i E-coli. Una profilaxis d'entrada funciona al 100%. 
Tractament: CDS intramuscular a 20 cc diaris cada 50 kg pes viu, també es pot complementar amb anal a 10 cc de CDS al 25 % cada 12 hores.
Profilaxi més desinfecció dels corrals permetrà l'explotació LLIURE DE COCCIDIA.
Els coccidis son extremadament sensibles al CDS en qualsevol dels seus estadis, el que fa que la patologia es controli sempre sense obtindre mai cap animal infectat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada